Auf die Startseite zurückkehren   
die Predigt-Datenbank
Titel, Bibelstelle:
Autor:
Sprache:
Kategorie:
Medientyp:
Sortierung:
Treffer pro Seite:
Titel: Jezus Naszą Szansą - Wszyscy jesteśmy synami marnotrawnymi - (Wydanie oryginalne: Jesus - unsere Chance)
Autor: William MacDonaldWeitere Informationen abrufen
Sprache: polnisch (polnische, polnischer, polnisches, polnischen, Polen)
Kategorie: Buch
Datum/Uhrzeit: 2018
Seiten: 161
ID: 35542
Verfügbare Version(en): 
Text Version: Download mit rechter Maustaste & Ziel speichern unter (Internet Explorer) oder Link speichern unter... (Google Chrome) (Dateigröße: 207953 Bytes) Diese Version abrufen!
MS Word: Download mit rechter Maustaste & Ziel speichern unter (Internet Explorer) oder Link speichern unter... (Google Chrome) (Dateigröße: 4 MB) Diese Version abrufen!
pdf (Acrobat Reader): Download mit rechter Maustaste & Ziel speichern unter (Internet Explorer) oder Link speichern unter... (Google Chrome) (Dateigröße: 6 MB) Diese Version abrufen!
jpeg: Download mit rechter Maustaste & Ziel speichern unter (Internet Explorer) oder Link speichern unter... (Google Chrome) (Dateigröße: 122926 Bytes) Diese Version abrufen!
epub (electronic publication): Download mit rechter Maustaste & Ziel speichern unter (Internet Explorer) oder Link speichern unter... (Google Chrome) (Dateigröße: 153389 Bytes) Diese Version abrufen!
Schlüsselworte: Jezus naszą szansą – Wilhelm Busch
Jezus naszą szansąBez względu na to, jakie życie prowadzimy, prędzej czy później okazuję się, że każdy z nas jest "synem marnotrawnym". Dlatego autor tej książki pomaga nam odczytać znaczenie znanej przypowieści Jezusa o dobrym, czekającym Ojcu okazującym miłość bez warunków wstępnych. Czytając ją poznamy Boga, który otwiera szeroko swe ramiona, przygarnia i podnosi do godności synowskiej każdego, kto jest gotowy przyznać się do swoich słabości, duchowego głodu i potrzeby szczęścia. Ta ewangeliczna przypowieść może odkryć najgłębsze pragnienia duszy, więc warto ją poznać i pójść za Jezusem do Boga Ojca.

Wilhelm Busch (1897-1966) niemiecki pastor kładący szczególny nacisk na osobiste nawrócenie, biblijną pobożność i zaangażowanie misyjne chrześcijan. Jego posługa kaznodziejska, audycje radiowe, artykuły i książki przyniosły mu wielka popularność nie tylko w Niemczech. Bezkompromisowa postawa wobec hitleryzmu naraziła go na prześladowanie nazistów.

Nigdy nie zaniechał zwiastowania Dobrej Nowiny a książka jego autorstwa "Jezus naszym przeznaczeniem" to polski bestseller.

Dane książki:
Tytuł: Jezus naszą szansą
Podtytuł: Wszyscy jesteśmy synami marnotrawnymi
Autor: Wilhelm Busch
Wydawca: Wydawnictwo CLC

Fragment
Bóg staje się widzialny
"Pewien ojciec miał dwóch synów". W tym jednym słowie Bóg się zdemaskował. Kim jest Bóg? Nie jest On "istotą wyższą", "przeznaczeniem", "opatrznością", "siłą natury". Bóg jest "ojcem". Żaden człowiek tego nie odkrył. Ujawniła to dopiero Ewangelia. Bóg jest "ojcem". Jak mam opisać, co oznacza to słowo? Znamy przecież tylko naszych ziemskich ojców, którzy w porównaniu z Bogiem są złymi ojcami.

Siedziałem kiedyś w hitlerowskim więzieniu. Po trudnej wewnętrznej walce udało mi się uciszyć emocje. Wokół mnie i w moim wnętrzu zapanował spokój. Nagle usłyszałem w oddali żałosny płacz dziecka. Dochodził z zewnątrz, nie widziałem tego dziecka, a jedynie słyszałem. Byłem przekonany, że to płacze jedno z moich dzieci. Runął cały wewnętrzny spokój. Moje serce waliło jak oszalałe. Nagle zrozumiałem, co oznacza słowo "ojciec" – to ten, którego serce płonie miłością do swoich dzieci, który kocha je ponad wszystko inne na tym świecie.

Bóg jest ojcem, a my jesteśmy Jego dziećmi. Jego złymi dziećmi. Jego zgubionymi dziećmi. Ale – pozostajemy Jego dziećmi. Jakie niesamowite objawienie Ewangelii!

Dzieci mogą opuścić swoich rodziców. Mężowie opuszczają swoje żony (niestety!). Przyjaciel może opuścić przyjaciela. Ale czy ojciec może zostawić swoje dziecko?

Biblia opowiada wstrząsającą historię Absaloma, który zbuntował się przeciwko swojemu ojcu Dawidowi. Dawid musiał uciekać, wybuchły okrutne walki, w których Absalom stracił życie.

Gdy doniesiono o tym Dawidowi, nawet cień radości nie pojawił się na jego twarzy, ale wybuchnął głośnym płaczem: "O Absalomie, mój synu! Czemu to ja nie zginąłem zamiast ciebie!" (por. 2 Sm 18:33).

Bóg jest ojcem, ale zupełnie innym ojcem, niż to sobie wyobrażamy. Czy wiesz, dlaczego cały świat jest tak nieszczęśliwy? Ponieważ próbuje poradzić sobie bez Ojca. Spójrz na Golgotę, pogubione w świecie dziecko Boga, popatrz prosto w twarz umierającego Zbawiciela! Widzisz Jego serce złamane dla ciebie?

Szczęśliwy ten, kto może śpiewać razem ze świętymi: "Ojcowskie serce, światło i życie! Wierny pasterzu Emmanuelu! Oddaję ster mojego życia. Niech ojciec mój nim kieruje".

Spis treści
Wielkie odkrycie ..9
Odejście od ojca 15
Życie z dala od Boga 21
Przebudzenie 28
Przebudzenie ..33
Decyzja .38
Opamiętanie .43
Nawrócenie 49
Spojrzenie ojca .54
Miłość Ojca ..59
Boże miłosierdzie 63
Słowo przynoszące ratunek 68
Niewypowiedziane zdanie ..73
Wyposażenie prawdziwego chrześcijanina 77
Uczta 82
Skutki nawrócenia 87
Cud nawrócenia 91
Ogromna radość 96
Starszy syn 102
Boża miara wartości 108
Sprawiedliwy we własnych oczach 114
Prośba ojca 118
Język nienawróconego człowieka 123
Co w sercach ukryte, stanie się jawne 128
Moment decyzji 134
Zaproszenie do radości 139
Nauczyć się właściwie patrzeć 144
Prawdziwa nędza i rzeczywista pomoc 149
Brakujące zakończenie 154
Hilfe! Der Download klappt nicht!?! Hier gibt's Unterstützung!
Auf die Startseite zurückkehren
[email protected]